Úřední hodiny o prázdninách

každou středu 8,00 – 10,00
zvoňte na zvonek „chodba“


30. června 2017Pokyn ředitelky školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Ke stažení zde.

Let´s spin!

Někoho rozčiluje a nesnáší vše, co s ním souvisí, jiného uklidňuje a je jeho nadšeným fanouškem. Řeč je o spinneru. U nás ve škole patříme spíše k druhé skupině. Žákovský parlament uskutečnil tento školní rok poslední akci: soutěž se spinnery. Ve většině tříd byli vybráni dva nejlepší spinneři. Ti soutěžili pak ve školním kole. Před diváky a porotou složenou ze zástupců žákovského parlamentu soutěžící předvedli slalom, dřepy s roztočeným spinnerem a jako rozhodující finální část nesměl chybět roztočený spinner na neobvyklé části těla. Soutěžící si vybírali například čelo, koleno, bradu... Od začátku bylo jasné, že vítězové budou dva, jeden z prvního stupně a druhý ze stupně druhého. Výhrou si vítězové rozšířili sbírku spinnerů. Vítězům přejeme se spinnery hodně zábavy a po prázdninách se těšíme na nové kousky, které nám předvedou :-)
Drahoslava Hauserová
koordinátorka ŽP


29. června 2017Školní potřeby pro prvňáčky

Seznam školních potřeb pro prvňáčky naleznete zde.

11. června 2017Školní čtenářské kluby

Říká se, že dnešní děti nečtou - je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby dnešní děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?
Nejen na tyto otázky se snaží hledat odpověď Nová škola ,o. p. s. v projektu " Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ." Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a probíhá v období od 1. listopadu 2016 až do 30. října 2019. Do tohoto projektu se spolu s dalšími dvaceti šesti třídami z celé České republiky zapojila i naše škola.
  Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství jsou:
  1. Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  2. Každé dítě potřebuje na své čtenářské cestě průvodce.
  3. Čtení je potřeba věnovat čas. 
  4. Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.
  Tato pravidla jsme si vzaly za svá a snažíme se je někdy vážněji, někdy zábavnou formou naplňovat tak, jak to samy nejlépe dovedeme. 

  V našem klubu se schází deset dětí, jako zástupkyně veřejné knihovny zde působí Mgr. Lucie Mužíková a za učitele češtinářka Mgr. Milada Radostová.  Setkáváme se pravidelně ve středu odpoledne po dobu dvou vyučovacích hodin. Setkání se odehrávají ve školní knihovně, kde máme vlastní police na klubové knihy. Děti si mohou vybírat knížky i z knihovny, nosit si je z domova, dokonce na speciální přání přiveze Lucka dětem knížky z knihovny z Písku. Měli jsme i setkání v poměrně netypických prostorách, a to v učebně umění , a na přání dětí dokonce v tělocvičné nářaďovně.
  Naše škola je malá venkovská škola v krásném prostředí nedaleko od Písku, ovšem s poměrně dost velkým počtem problémových dětí. Jsou to hlavně děti s komplikovaným rodinným prostředím, které přiznají, že doma nemají ani jednu knihu, nebo děti s výchovnými, vzdělávacími či psychickými problémy, často děti z neúplných rodin nebo z rodin, kde rodiče nevěnují dětem patřičnou pozornost a péči. O to větší máme radost, že několik takových dětí se účastní našich klubových setkání a zjišťují, že je číst vlastně baví, zvláště když dostanou od nás nebo spolužáků typ na knížku, která se jim líbí. Velkou radost nám způsobila věta jednoho našeho člena:" Paní učitelko, to byla moje první knížka v životě, kterou jsem přečetl." 
  Máme knihovnu vybavenou podsedáky a koberečky, děti si při čtení mohou zvolit polohu, která je jim příjemná. Na začátku si vždy společně v kruhu povídáme, co se stalo během týdne, kdy jsme se neviděli, jestli se děti nesetkaly s nějakou zajímavou knihou, kterou by nám mohly doporučit, zda něco četly apod. A co by to bylo za klub, kdyby chyběl už dopředu uvařený čaj a nasypané sušenky? Na to se děti vždy hodně těší. Pak se soustředíme na několik hlavních cílů, které se snažíme naučit děti. Je to umět vybrat si knihu, která se jim bude líbit, pokud je kniha nezaujme, nebráníme jim v tom, aby si vzali knihu jinou. Snažíme se také, aby děti vydržely nějakou dobu soustředěně číst a vzájemně se při tom nerušit. A pak přichází důležitý moment, aby děti uměly o přečteném vyprávět, aby knize rozuměly. Někdo se zatím stydí, ale čím dál méně, naopak se najdou tací, kteří by hovořili stále.  Můžou si při četbě dělat poznámky, ale nenutíme je k tomu. Pak mohou říct, pokud chtějí, komu by knížku doporučily, protože si myslí, že by se mu mohla líbit. Jak už to v životě bývá, někdy se zadaří, někdy to jde hůř, postupujeme malými krůčky, ale postupujeme!
  Nesmíme zapomenout, že jsme si založili i svoji skupinu na FB, vytvořili si své logo a název klubu Pusheen podle knížky, která má zatím mezi dětmi největší úspěch. Za zvlášť podařené hodnotily děti setkání, na kterých se setkaly s komiksovou verzí Kytice, s lidským bingem a některá další. Ale myslíme si, že nikdy nenastala situace, kdy by se dětem na setkání vyloženě nelíbilo , nebo se dokonce nudily. Samozřejmostí jsou pravidla, která si děti vytvořily samy, jen s našimi opravdu malými připomínkami, máme je pověšeny v knihovně a děti se jimi snaží poctivě řídit. Vždyť si je taky dohodly samy!  Měli jsem návštěvy i několika nečlenů, kteří se přišli podívat a strávili s námi celé setkání. Už máme zprávy, že někteří budou chodit na setkání v příštím roce s námi.
  Klubové náramky děti už dostaly, ale vědí, že je čeká příští středu překvapení, a jsou hodně zvědavy. Dostanou knihu, notýsek na prázdniny, kam si můžou zapisovat poznámky ke knížkám, se kterými se přes prázdniny setkají, a pak hurá do cukrárny na zmrzlinu.   Myslíme si, že naše setkání probíhají v milé a příjemné atmosféře, bez křiku a výhrůžek. Je nám tam tudíž společně moc dobře a už se těšíme na nový rok a na nové členy. U nás bude rozhodně vítán každý nový zájemce. A na závěr přejeme krásné prázdniny (nejen) s knihou.

Lucie Mužíková
Milada Radostová


16. června 2017RafťáciPočasí nám přálo, nikdo se neutopil, nejrychlejší posádka sice zastavila ve správném kempu, přesto byla po zásluze odměněna (50 kliků), všem se podařilo postavit stany a dokonce jsme i našli nějaké dříví na oheň. A co víc! Všichni jsme se vešli v Boršově do vlaku (což je naprosto neuvěřitelné pro každého, kdo viděl množství lidí na nádraží a dva již při příjezdu dost plné vagónky, do kterých se všichni nacpali). Takže za sebe můžu říci, že se výlet podařil. Co říkají žáci si přečtěte zde.
Ladislav Kořan

Cesta chleba

Již tradičně se i letos na škole pekl chléb. Letos se dokonce mlela mouka přímo na místě. Příště asi budeme muset upéct více bochníků - soudím tak z rychlosti, jakou zmizelo všech 7 chlebů.
Ladislav Kořan


14. června 2017Návštěva německého velvyslanectví

Zde jen krátké ohlédnutí za návštěvou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Zde jsme si při slavnostním aktu 6.6.2017 převzali cenu za první místo v soutěži “Cena pro učitele/učitelku němčiny”.


Kommunikatze

Osm našich současných žáků a žákyň a dvě bývalé žákyně se účastnily netradičního česko-německého jazykového kurzu v německém Chamu. Kurz Kommunikatze organizovala čojč gGmbH s finančním přispěním Česko-německého fondu budoucnosti a BJR. Zde jsou postřehy dvou účastnic kurzu:
18. května jsme vyrazili na čtyřdenní program Kommunikatze do bavorského města Cham. Po příjezdu jsme se seznámili s německou skupinou a ubytovali se. V průběhu dne jsme měli jazykové hry, naučili jsme se plno nových slov. Druhý den odpoledne jsme navštívili město Cham, v okolí náměstí jsme plnili úkoly a poté měli rozchod. Třetí den ráno jsme společně s Němci vyrazili na místní tržnici, kde jsme se přiučili novým slovům.Toho dne večer jsme měli rozlučkový večírek. Poslední den jsme společně s německou skupinou pracovali tři hodiny na dramatizaci kresleného příběhu Olivie. V poledne jsme se rozloučili a odjeli autobusem domů. Děkujeme organizátorům za skvělé zážitky.

Tereza Salfická a Veronika Žáková, 9. třída


12. června 2017POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ PRVŇÁKU 2017/2018

KDE: VE ŠKOLE
KDY: 13. ČERVNA 2017
ČAS: 15,30 HOD

PROGRAM: PŘEDBĚŽNÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK
DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ

7. června 2017Cambridge exams

Na naší škole probíhají zdarma kroužky angličtiny zaměřené na přípravu mezinárodních zkoušek pro děti základních škol Cambridge exams. Zkoušky se konají v ČB na Britském centru, stojí 1500 Kč a umožňují žákům se věnovat angličtině ve větší míře a vyzkoušet si první opravdovou zkoušku v angličtině s rodilými mluvčími. Certifikáty Letos se odvážili nadšenci ze 6. třídy - Adam Sova, Martin Arnican, Jakub Justýn (i se zlomenou rukou), ze zdravotních důvodů se omluvila Eliška Těhlová. Ze 7. třídy nastoupil borec Lukáš Vituj.
Výlet se podařil a podle slov kluků se už těší na další školní rok a další úroveň.
Pavlína Říská

29. května 2017Základní škola a Mateřská škola Záhoří
přijme kvalifikovaného učitele/ku anglického jazyka

Požadujeme kreativitu a schopnost pracovat v týmu.
Nabízíme práci v malém kolektivu, možnost osobního rozvoje, celý úvazek s možností práce na dobu neurčitou.
Prosím zájemce o zaslání životopisu na emailovou adresu reditelka@zszahori.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy, tel 382 284 213


1. místo v soutěži Nejlepší učitel německého jazyka 2016/2017

Záhořští sedmáci společně se svou učitelkou německého jazyka, Mgr. Drahoslavou Hauserovou, získali prvenství v soutěži Nejlepší učitel německého jazyka 2016/2017. Tuto soutěž vyhlašují již několik let po sobě Goethe Institut Praha společně např. s německým a rakouským velvyslanectvím, Rakouským institutem, je pod záštitou Ministerstva školství. 6. června celá skupina při slavnostním předávání ceny představí svůj projekt na německém velvyslanectví v Praze. A jak se vůbec o první místo zasloužili? V hodinách německého jazyka i mimo ně navrhli česko-německý projekt “Milujeme perníčky!”: na konci školního roku navštíví na tři dny své vrstevníky v Norimberku, se kterými budou například péct norimberské perníčky, navštíví město i s jeho mnoha parky (i skate-parky), domluví se na další návštěvě německé skupiny v Čechách v září 2017.
Projekt proběhne za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a BJR.
Radujeme se z vítězství společně s našimi žáky a žákyněmi sedmé třídy a do Norimberka jim přejeme mnoho vydařených společných zážitků!

26. května 2017Školní program

Softwarový Školní program společnosti Adante s.r.o. je určený pro mateřské, základní, střední a střední odborné školy, gymnázia, vč. víceletých. 
Více informací zde.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Pozvánka na veřejné projednání strategického dokumentu
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PÍSECKO (MAP)
které se koná dne 1. 6. 2017 od 15:30 hod.
v Hudebním sále Kulturního domu Písek.


22. května 2017Školní akademie

Ve středu 10. 5. se ve školní jídelně konala akademie žáků naší školy. Začátek vystoupení pojistili hasiči z první třídy, kteří jasně dali najevo, že bezpečnost po celou dobu programu bude z jejich strany zajištěna. Poté se již plynule mohlo přejít k dalším, většinou hudebním číslům, ať už v podobě zpěvu, tanců nebo hry na hudební nástroje. Ovšem nechybělo ani mluvené slovo ve formě vtipné básně či humorné scénky z prostředí restaurace, kterou výborně sehráli Lukáš Vituj a Martin Arnican. Naši nejmenší hasiči museli být opravdu v neustálé pohotovosti, neboť v programu vystoupili se svým chemickým pokusem malí velcí vědci „Šimon a Matouš“. Bylo vidět, že se jedná o skutečné odborníky, poněvadž k výbuchu nedošlo, oba chlapci měli vše pod kontrolou. Velké nebezpečí hrozilo divákům při vystoupení Jakuba Kokty, který žongloval s diabolem. Ale Jakub ukázal, že není potřeba se obávat, tento neposedný kotouč poslouchal Jakuba na slovo. Všem žákům se dostalo uznání od publika, které vždy odměnilo každé vystoupení bouřlivým potleskem. Školní akademie tak může být prohlášena za úspěšnou.
Zpráva v Píseckém deníku
Lenka Králová

16. května 2017Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady zde.

Pozvánka na školní akademii

Vážení rodiče, zveme Vás na školní akademii, která se koná ve středu 10. května 2017 od 16 hodin ve školní jídelně. Těšit se můžete na písně, tance, hru na hudební nástroje, humorné scénky a na další zajímavá čísla.
Žáci a učitelé ZŠ Záhoří

5. května 2017


Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu

Další návštěva rodilých mluvčí

Už se stává pomalu tradicí, že hodiny německého jazyka několikrát do roka navštíví rodilí mluvčí. Stalo se tak letos už třikrát. Nejprve s námi v březnu pilovala německou výslovnost Susanne Biermeir. Začátkem dubna s námi cvičil písničku “Laufen - běhat” Marcus Reinert (ten naši školu navštívil už potřetí!). A aby německého živlu nebylo málo, zavítali koncem dubna do hodin německého jazyka hned dva rodilí mluvčí, Joseph Jehlicka a Johannes Frank. Se sedmáky se s přehledem domluvili, odkud kdo pochází. S osmáky na konci hodiny připravili recepty na koktejly, které si připravíme v další hodině. S deváťáky nacvičovali pokyny se směry a orientaci v prostoru, ale především se představili jako vedoucí mimoškolního projektu Dáme dojč, kterého se 7 žáků a žákyň z 9. třídy účastní koncem května 2017. Do konce tohoto školního roku jsme se s návštěvami rodilých mluvčí zřejmě vyčerpali. Ovšem nevyčerpali jsme se s návštěvami Německa. Se sedmou třídou se koncem června na tři dny vydáme do bavorského Norimberka, kde budeme trávit čas a bohatý program s německými vrstevníky z Montessori centra.
Všichni se už moc těšíme!

28. dubna 2017


Noc s Andersenem 2017

V pořadí již 4. ročník Noci s Andersenem se nám v Záhoří vydařil. Letos jsme nocovali 31. března a sešlo se 58 dětí a 8 dospělých. Karty nám trochu zamíchalo onemocnění několika dětí.
Do akce jsme se vrhli hned po 16. hodině. Celý program byl v duchu příhod čtyř kamarádů z časopisu Čtyřlístek. V čtenářské dílničce jsme skládali a četli vybrané příběhy povedené partičky a také jsme je malovali.Čekala nás i pohádková stezka a za znalosti pohádek nás čekaly malé odměny. Ve školní kuchyňce jsme si upekli dobroty na snídani a ještě jsme si stihli vymýšlet nové příběhy kamarádů ze Čtyřlístku. Nezapomněli jsme navštívit obecní knihovnu, kde nám paní knihovnice Alena Valvodová představila autory Čtyřlístku . Za skládání slov z písmenek jsme si vysloužili také odměny.
Večer však přišla špatná zpráva. Ztratil se nám poklad! Naštěstí jsme měli baterky a vydali jsme se ho setmělou nocí hledat. Nalezený poklad, buřtíky, nám přišel vhod. Opekli jsme si je na ohýnku. Posledním večerním překvapením byla ohňová show v podání skupiny Fuegnis.
V pelíškách na nás čekalo čtení pohádky Císařovy nové šaty. Ale to už se nám oči opravdu samy zavíraly. A zatímco děti usnuly, část pomocníků a vytrvalců měla do spánku daleko. Psali pamětní listy, připravovali vyhodnocení soutěží, chystali odměny a dárky.
Ani jsme se nenadáli a bylo ráno a konec dalšího vydařeného ročníku. Buchty snědeny, odměny rozdány.
Tak zase za rok na shledanou s Andersenem!

12. dubna 2017


Poplatky za školní družinu a školní klub leden - červen 2017

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří doposud neuhradili poplatek za školní družinu či školní klub, aby tak neprodleně učinili v kanceláři školy u paní Javůrkové.
Poplatek za školní družinu od ledna do června činí 540,- Kč.
Poplatek za školní klub od ledna do června činí 360,- Kč.
Děkujeme.
Vedení školy

28. března 2017


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V PÁTEK 7.4.2017 OD 13,00 DO 17,00 V PŘÍZEMÍ ŠKOLY
S sebou si přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.
Zápis je určen dětem, narozeným od 1.9. 2010 do 31.8.2011 a dětem s odkladem, narozeným před tímto datem.
plakát

24. března 2017


Základka má talent, aneb talenti šli finále

22.3. proběhlo na naší škole tolik očekávané finále soutěže Základka má talent.
Je jednou z dalších akcí Žákovského parlamentu.
Do finále se dostalo pět finalistů. Diváci tak shlédli např. velekousky s diabollem v podání Jakuba Kokty, od pánů profesorů Šimona Medka a Matouše Lidinského se poučili, co vznikne, smíchá-li se zásada s kyselinou (přece kouzlo “hrnečku, vař!”). Společně s Hankou Varhanovou si během soutěže někteří i zatančili. Na pořadu bylo i hudební číslo s ukulele Karla Roubycha a recitace o zběsilém psovi v podání Terezy Markové a Báry Zelenkové. Diváci, tedy všichni žáci a žákyně školy, ohodnotili nejvyšším počtem bodů vystoupení Karla Roubycha a Jakuba Koktu. Těmto dvěma vítězům gratulujeme!
Zároveň bychom rádi poděkovali všem finalistům za velké vypětí při přípravě na jejich představení!!!
Těšíme se na další ročník Základka má talent v následujícím školním roce.
Video
Žákovský parlament

24. března 2017


Rozpočet provozních nákladů na rok 2017

Rozpočet provozních nákladů na rok 2017.pdf

Základka má talent, 1.kolo

Tak první kolo oblíbené soutěže, pořádané Žákovským parlamentem, Základka má talent máme za sebou.
Před porotou složenou ze zástupců ŽP vystoupilo 8 různých skupin či jednotlivých interpretů. Jednotlivá vystoupení “talentů” porota obodovala a vybrala 5 do finále. Můžeme se těšit na spoustu hudby, pohybu, tance, ale i trochu vědy.
Velké finále před celou školou se koná 22.3. Odpočítávání začíná!
Obrovské díky patří všem odvážným zúčastněným, kteří předvedli svůj talent!


16. března 2017


Školní čtenářské kluby

Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu tří let pracovat spolu s dalšími dvaceti šesti základními školami napříč celou Českou republikou. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u náctiletých, v jejichž domovech četba nemá své pevné místo nebo kde se vzdělání nevěnuje potřebná pozornost. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a běží v období 1. 11. 2016 – 30. 10. 2019.

Více informací najdete zde a také na stránkách www.ctenarskekluby.cz.15. března 2017


Den otevřených dveří ve čtvrtek 9.3.2017 od 7,30 do 17,00

Pozvánka na den otevřených dveří

Dárkový den

Žákovský parlament uspořádal další školní akci, tentokrát dárkový den. Účastnili se ho všichni, kdo chtěli někoho podarovat a zároveň být obdarováni. Zástupci Žákovského parlamentu nejprve posbírali jména všech dárkuchtivých. Dva týdny před dárkovým dnem si děti vylosovaly jména těch, kterým měly vyrobit dárek. Tedy ne koupit, ale samy vytvořit, nakreslit, upéct, poskládat, ušít… Zkrátka vytvořit a darovat jen tak, pro radost.
A 14.2. to vypuklo: o velké přestávce panoval na chodbách ruch. Dárky v podobě různých ručně vyrobených plakátů, podložek pod hrníčky, muffinů, koláčků,korálků, medailí, náramků, miniaturních knížtiček se to jen hemžilo.
Děkujeme všem, kteří darovali (a byli obdarováni), a tím tak darovali i kousek radosti!

1. března 2017


Výuka výchovy k občanství se uskutečnila v zasedací místnosti na Obecním úřadu Záhoří

30.ledna 2017 žáci 6.třídy naší školy navštívili v rámci předmětu výchova k občanství starostu obce Záhoří p.Kápla. Pan starosta žákům přiblížil úkoly starosty a zastupitelstva, jak funguje obecní úřad a co vše je potřeba zajistit, aby se v obci dobře žilo. Žáci zjistili, že není tak jednoduché řídit obec a udržet v ní pořádek. Nakonec obdrželi od starosty brožuru Záhoří a pohlednice Záhoří a okolí. Děkujeme panu starostovi za jeho čas.
Mgr. Markéta Bajerová

Nabídka výrobků pro školní bufet


(pro zvětšení klikni na obrázek)

12. února 2017


Lyžařský kurz 2017

Přípravy na kurz začaly už na začátku školního roku. Vzhledem k neuspokojivým klimatickým podmínkám z minulých let jsme preferovali lyžařský areál Zadov, neboť zde bývá kvalitní sněhová pokrývka. Velkou výhodou zde pro nás bylo ubytování, které jsme měli hned u sjezdových tratí. Navíc výborně vařili a to naše děti ocenily. Kurzu se zúčastnilo celkem 17 žáků. První den výcviku jsme využili sjezdovku u Hořejšů, kde jsme se rozdělili do dvou výkonnostních družstev a aplikovali základní cvičení. Následující dny jsme navštěvovali sjezdovky na Kobyle, kde jsme se věnovali různým lyžařským technikám včetně carvingu. Den po dni byly výkony dětí na lyžích lepší a lepší. Zažili jsme i několik úsměvných situací, ať už šlo o sjíždění svahu nebo vyjíždění na lanovce. Velká pohoda, ale také panovala na chatě, kterou jsme si dohromady s dětmi snažili zpříjemnit večerní zábavou a společenskými hrami. Kurz se opravdu vydařil a těšíme se na další roky. Je třeba ocenit odhodlání a dílčí úspěchy účastníků kurzu a stejně tak namáhavou a vytrvalou práci zdravotnice a instruktorů. Děti se přesvědčily, že lyžování je součástí výbavy každého vzdělaného žáka a mohou tak zažít spoustu krásných zážitků.Mgr. Petr Brandtner - vedoucí kurzu6. února 2017


OZNÁMENÍ - hledání zaměstnance

Základní škola a Mateřská škola Záhoří, zastoupená ředitelkou Mgr.Markétou Bajerovou hledá učitelku MŠ, zástup za nemoc cca 6 týdnů.
Požadavky: pedagogické vzdělání v oboru předškolní pedagogika, SŠ, VŠ
Termín nástupu: ihned
Pracovní doba: cca 12:15-16:15
Druh smlouvy: dohodu o provedení práce
Kontakt pro zájemce: reditelka@zszahori.cz, tel.382284213
Mgr. Markéta Bajerová
ředitelka školy

6. února 2017


Filmový den

První celoškolní akcí Žákovského parlamentu na kalendářní rok 2017 byl filmový den. Každý ze školy, kdo se chtěl dne účastnit, měl za úkol přijít 10.1.2017 do školy v převleku své oblíbené postavy. O přestávkách se tak po chodbách školy pohybovali kovboj Lucky Luke, Šeherezáda, Dorota Máchalová, piráti a princezny.

20. ledna 2017


S novým pololetím bude zahájen školní čtenářský klub!

Od 1. února mohou žáci 5.-8. třídy každou středu od 13:30 do 15:00 navštěvovat čtenářský klub, který povede Mgr. Milada Radostová a Mgr. Lucie Mužíková. Klub je určen nejen pro ty, kteří rádi čtou, ale i pro ty, kteří si ještě ke čtení svou cestu nenašli. Nebude to totiž jen o čtení, ale také o zábavě, radosti a povídání nejen o knížkách.
Pro všechny vážné zájemce i váhavce je ve středu 18. ledna od 13:30 připravena předklubová schůzka s knihovnicí klubu Lucií Mužíkovou, kde se dozvědí, co všechno je ve čtenářském klubu může čekat. Sraz je ve 13:30 před budovou školy.
Ale pozor – počet míst v klubu je již téměř zaplněn a zbývají poslední 2 volná místa!


11. ledna 2017

 


Malý humorista čtený od autorů

I mladší žákyně a žáci se dočkali autorského čtení. 30. listopadu nás se svým autorským čtením knihy Malý humorista navštívili Jan Nejedlý a Jaromír Plachý.
Autor této sbírky básniček, říkadel, rébusů, hádanek, Jan Nejedlý, přečetl malým čtenářům části textů, které, jak sám řekl, “posbíral cestou”. Vyzkoušel s dětmi vyřešit pár zapeklitých kreslených rébusů, ukázal jim, jak si mohou pohrát se slovy, se svými jmény. Samozřejmě vše podbarvil čtením z Malého humoristy.
Jeho kolega, ilustrátor knihy Jaromír Plachý mezitím kreslil na velké formáty obrázky a obrazy na přání. Vznikl tak obraz Blešího autobusu nebo Jak prase, koza a šnek jedou na výlet.
Oba pánové navnadili své posluchačstvo tak, že se už spousta z nich těší, kterak si vtipy a triky popsané v knize sami vyzkouší.


8. prosince 2016


Škola převážně nevážně: culíčkový den

Letošní první akcí Žákovského parlamentu z balíčku “Škola převážně nevážně” byl culíčkový den. 25. října si mohli žáci a žákyně vytvořit z vlasů různé účesy. Někteří “culíčkáři” volili spíše klasiku - tedy culíčky a copánky, jiní museli vzhledem k délce svých vlasů vyvinout větší úsilí. Na jejich hlavách se objevovali barevní kohouti či miniculíčky. Posuďte sami, fotografie z culíčkového dne si můžete prohlédnout zde.

Autorské čtení Františka Kalendy

15. listopadu se pro všechny žáky a žákyně 2. stupně naší školy uskuteční autorské čtení ke knize Františka Kalendy “Pes, kocour a sirotek” z nakladatelství Meander. Jde o poutavý a vtipný příběh o putování 12-letého Martina za svým jediným příbuzným z Konstantinopole. Martinovo dobrodružství zasadil autor do doby středověku a na cestu ho vybavil schopností rozumět zvířecí řeči a párem skvělých i méně skvělých společníků. Autorské čtení pana Kalendy je volně přístupné veřejnosti, všichni milovníci knih jsou zváni!
V případě zájmu prosím kontaktujte D. Hauserovou.

Žákovský parlament chystá výstavu "Naše škola"

Jednou z větších akcí Žákovského parlamentu na tento rok je projekt s názvem “Naše škola”. Členové ŽP se rozhodli uspořádat výstavu fotografií školy, tedy nejen budov samotných, ale i lidí, kteří ji navštěvovali a navštěvují buď jako žáci, nebo jako vyučující, a událostí, které se v nich odehrály.
Přípravná fáze projektu právě vrcholí. Členky ŽP z 8. třídy, Sabina Nováková a Valentýna Šedivá, shromažďují tematicky vhodné fotografie. Může se jednat o zachycení budov, jak staré školy, tak nové budovy zvenčí i zevnitř, třídní fotografie, vítání prvňáčků, zkrátka momentky ze školního prostředí, které souvisí se záhořskou školou.
Pokud si myslíte, že nějakou takovou fotografii doma máte a my si ji mohli s Vaším laskavým svolením vypůjčit (a zase v pořádku vrátit), rádi tak uděláme!
Výstava bude instalována ve vstupní hale školy od 21.11. do 23.12.2016. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí trochu oprášit vzpomínky, stačí jen vstoupit!
Drahoslava Hauserová, koordinátorka ŽP

8. listopadu 2016


Global village opět velice zajímavá

Stejně jako loňský ročník Edisonu proběhla i tento rok s velkým ohlasem Global village - stánky, zastoupené vždy jedním stážistou. Zde představili Edisoni něco ze své země. Turkyně Kübra nám dala ochutnat bulgur se slaným jogurtem ayran. U Brazilce Viktora jsme mohli ochutnat pro změnu sladkou, kakaovou pěnu. Malajka Kenny pro návštěvníky Global village připravila sathe - kuřecí maso se zeleninou na špízu. U stánku Íránky Mojdeh byly k vidění i ochutnávce íránské pistácie, zvláštní druh slunečnicových semínek, šafrán nebo fíky. Své štěstí zkusili někteří návštěvníci v mexické hře Loteria fortuna s Angelem. Výherci dostali od Angela vždy sladkou odměnu. Canran z Číny u svého stánku všem rozlévala bílý čaj a seznamovala s čínskými čajovými rituály. Raquel roztančila celou místnost portugalským lidovým tancem. I letošní stánky Global village našich stážistů byly velmi pestré a zajímavé.
Tiskové a televizní záznamy můžete naleznout zde:
Písecký deník
Česká televize

26. září 2016


Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ

Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis…) Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
VĚDA NÁS BAVÍ vždy ve STŘEDU od 15-16h přímo ve škole.
Úvodní hodina 5.10. od 15h otevřená všem.

Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Pozvánka na Global village 21.9.2016

Srdečně zveme všechny malé i velké na Global village - miniměstečko zajímavostí z různých koutů světa.

21.9. 2016 od 9:45 do 11:15 v prostorách ZŠ Záhoří nás stážisté projektu Edison na okamžik přenesou do slunného Portugalska, pestrobarevné Brazílie, vzdálené Číny, exotické Malajsie, roztančeného Mexika, dálného Íránu či Turecka. Přijďte se podívat, o barvy, vůně a rozličné chutě nebude určitě nouze!

19. září 2016


Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Informace především pro žáky 9. třídy a jejich rodiče, ale nejen pro ně: přijímací řízení 2017

13. září 2016


POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme Vás na úvodní třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 8.9.2016 pro 1.stupeň od 15,00, pro 2.stupeň od 15,30. Od třídních učitelů Vašich dětí se dovíte, jak bude probíhat celý školní rok 2016/2017, např. plánované akce, způsob hodnocení, obsah školního řádu, chod školní družiny a školního klubu a další důležité informace. Třídní učitelé Vás budou informovat o změnách školského zákona a souvisejících vyhlášek.
Po skončení třídních schůzek na 2. stupni se bude konat v učebně jazyků informativní setkání s hostitelskými rodinami, které jsou zapojeny do projektu Edison.
Zároveň Vás zveme také na ukázku kroužku pro 1. stupeň Věda nás baví od 14,00. Bližší informace na www.vedanasbavi.cz.
Na setkání se těší pedagogové školy

7. září 2016


Informativní schůzka k projektu Edison

Informativní schůzka k projektu Edison pro hostitelské rodiny se koná 8.9.2016 v učebně cizích jazyků v 16 hodin. Žádáme alespoň jednoho zástupce/rodiče z každé hostitelské rodiny, aby se této schůzky účastnil. Dozvíte se zde důležité informace k průběhu a organizačnímu zajištění projektu.
Těšíme se na setkání!
Zde jsou krátká videa s pozdravy od našich Edisonů:
Victor Augusto - Brazílie
Jose Angel - Mexiko
Canran Yang - Čína
Mojdeh Moazamian - Írán
Raquel Santos - Portugalsko
Kübra Durna - Turecko
Kern Yeung Lee - Malajsie
Drahoslava Hauserová

Informace o provozu školy o prázdninách a k začátku školního roku 2016-2017

Školní rok začíná 1.9.2016 v 7:45. Provoz školní družiny je 1.9.2016 naplánován do 16 hodin.
Vedení školy lze ještě před začátkem školního roku kontaktovat od 25.8. -26.8. a 29.8.-31.8. v úředních hodinách od 8 do 12 hodin.
Další podrobné informace k organizaci školního roku dostanou rodiče a zákonní zástupci na třídních schůzkách 8.9.2016.
vedení školy

Organizace školního roku 2016-2017
Školní řád

Škola bude znovu hostit Edisony

I v nadcházejícím školním roce 2016-2017 na naši školu zavítají stážisté z celého světa. V rámci projektu Edison organizace AIESEC České Budějovice školu od 18.9. do 25.9.2016 navštíví osm zahraničních studentů. Jejich hlavním úkolem bude stejně jako v loňském roce zprostředkovat a přiblížit kulturu, tradice a zvyky země, ze které pochází. Přímo v hodinách budou mít naši žáci a žákyně možnost si alespoň na chvíli zažít rozmanitost světa a lidí v něm. Představí se nám zástupci z těchto zemí: Brazílie, Mexiko, Turecko, Čína, Írán, Portugalsko, Nigérie.
Zde jsou krátká videa zástupců z Turecka, Mexika a Íránu.
Projektem chce škola napomoci k diverznímu učení, k porozumění jinakosti, k učení nebát se odlišného a nezvyklého.
Informativní schůzka pro hostitelské rodiny se bude konat 2. týden v září bezprostředně po třídních schůzkách.
Drahoslava Hauserová

11. srpna 2016


Školní rok 2015/2016